Aquí i ara només lletres...

diumenge, 13 de maig de 2012

Social Media. You've got the power

Les dades, la informació
són el nou petroli del segle XXIEl Social Media, ja està canviant el món...

La transició cap a una nova manera de participar....Un canvi de xip en els mètodes. 

Els estudis sobre els usos de la xarxa i el comportament de la ciutadania digital ens porta cada cop més a la conclusió d'un inexorable canvi de paradigma. per posar exemples...Segons es digui a les xarxes socials m’agrada o no m’agrada, aquest serà aviat el criteri pel qual cercadors com Google ordenarà la informació i li donarà més o menys valor. Per tant, la opinió, els comentaris i els continguts de la gent prendran més protagonisme.

Entendre que el poder serà a la ciutadania que és qui té la veu, la capacitat de creació de continguts i fins i tot, el com es redistribueixen aquests, és saber cap a on hem d'anar en els nostres processos d'innovació interns i externs..

"Cada clic, cada m'agrada, cada tweet, és la teva energia, la teva veu"  Aquest fet marcarà la relació amb els altres....A partir d'ara aquest serà un indicador a tenir més en consideració, tant per part d'institucions, empreses, organitzacions polítiques i sindicals, teixit associatiu, comunitat educativa com de grups de recerca, professionals o lobbies....

I tu, com ho compartiràs?