Aquí i ara només lletres...

dijous, 26 d’abril de 2012

Raons, Aclariments, Puntualitzacions, altres veus.

Amb Independència... de qui ho digui, la realitat és la que és ... Caldria saber com l'haurem de transformar junts amb la ciutadania com a primera força de canvi...


Què n'hem de fer dels nostres dèficits?  ....Catalunya gravita!