Aquí i ara només lletres...

dimecres, 7 de desembre de 2011

SymbioCity. Una manera d'organitzar-nos de forma sostenible

SymbioCity Model
SymbioCity és un model de desenvolupament urbà holístic i sostenible mitjançant la recerca de possibles sinèrgies, funcions urbanes i el desbloqueig de la seva eficiència i rendibilitat. 
Simbiosi significa integrar dos o diversos organismes en una  unió mútuament beneficiosa.   Suècia és l'exemple clar que aquest sistema funciona amb qualitat i eficiència. Allà porten ja cinquanta anys que es dediquen a planificar ciutats holístiques.  Simbiosi, significa trobar  sinèrgies entre els sistemes tecnològics urbans, que permetin estalviar recursos naturals  i menor cost. 

Sembla molt més intel·ligent imaginar una organització de futur amb aquesta concepció...oi?

L'enfocament de SymbioCity es centra  en com utilitzar el  govern de la ciutat, la planificació urbana, l'educació,  els conceptes de tecnologies de la  informació, la participació  pública i altres activitats de  coordinació per promocionar  una urbanització sostenible. És d'importància vital que les institucions funcionin bé. Els  millors resultats s'obtenen  quan totes les parts interessades i els ciutadans participen des d'un principi.

Quan  els municipis, autoritats  públiques, universitats, instituts, empreses privades i altres  extenses xarxes uneixen els seus coneixements, habilitats i capacitat organitzativa. Es formulen i  responen preguntes sobre  legislació i execució, presa de decisions,  transparència i responsabilitats. Un enfocament  multidisciplinari permet identificar les sinergies adequades i  facilitar la col·laboració entre  els diferents sectors. Aquesta  capacitat de compartir és bàsica perquè el procés sigui rendible i no presenti complicacions.