Aquí i ara només lletres...

dilluns, 1 d’agost de 2011

Flashos sobre el concepte "Marca"

Un bon exemple de Branding. 

La Marca d'una empresa, organització, etc és allò que la identifica, la situa, la defineix envers els altres, clients, consumidors, proveïdors, etc  La "reputació" és essencial en aquests temps que reclamen autenticitat, saber què s'és. És un valor en si mateix, un actiu que cal cuidar amb molta sensibilitat als canvis i visió de futur.

Què fer amb la Marca? Igual en aquí podeu trobar algunes respostes.