Aquí i ara només lletres...

dimarts, 8 de febrer de 2011

Internet Segura!

Iniciativa europea 

El Dia de la Internet Segura se celebra des de l'any 2004, en un dia del mes de febrer que no sempre és el mateix. És una creació de la Comissió Europea i l'organització va a càrrec de la xarxa europea INSAFE.

Un dels seus trets destacats és l'atenció cap als menors d'edat, que poden ser víctimes de pressions, assetjaments i fins i tot abusos. És amb aquesta finalitat que tant els operadors com les forces de seguretat s'han posat d'acord per mantenir el lloc "Protégeles", preocupat per un camp tan divers d'amenaces com ara la desinformació sobre l'anorèxia i la bulímia, lapornografia infantil, la incitació a l'odi racial o l'addicció als videojocs. 

En principi, aquesta jornada no és una acció contrària a internet sinó un intent des de l'administració i els col·laboradors privats per estendre la noció que és necessari fer servir aquesta oportunitat de connexió amb responsabilitat. 

Les raons que s'addueixen, a banda dels riscos amb els virus informàtics i les estafes que es basen en aquestes eines, tenen a veure amb un context d'usos molt intensius. Així, l'oficina europea informa que els joves, en general, dormen dues hores menys de mitjana que fa deu anys. Les transaccions amb béns virtuals, per exemple, que s'avaluen en molts milions d'euros, provarien que l'addicció a un joc pot implicar una despesa econòmica important. 

Campanyes

També s'incideix en el respecte a la privacitat. La campanya del 2010 aconsellava que abans de penjar alguna informació o imatge a la xarxa tothom s'ho pensés dues vegades. La d'enguany afirma que internet és molt més que un joc, que és part de la vida real.