Aquí i ara només lletres...

dijous, 23 de desembre de 2010

Amb V de Visibles: Un Llibre recull testimoni de 30 dones a la històrica primera legislatura espanyola

Julia Sevillla ha dirigit la creació d'aquest llibre que rendeix homenatge i dóna testimoni de les 30 primeres dones que van formar part de la primera legislatura a Espanya. 


"Fueron treinta las mujeres parlamentarias en la I legislatura, veinticuatro diputadas y seis senadoras, que fueron protagonistas de un periodo "trascendental" de la historia reciente de España, porque ahí arrancó el desarrollo legislativo de la Constitución, y así lo reconoce un libro editado por las Cortes". Llegueix més


Això em fa pensar en Catalunya...I en els reptes que tenim al davant.  Ara, en aquesta novena legislatura podríem agrupar a 30 dones de diferents formacions polítiques que de manera simbólica, representessin l'interès per impulsar un gran pacte de gènere, per tal d'aportar propostes amb una mirada diferent  i fer front als problemes més urgents. 

Repensant alguns grans temes:  economia sostenible, estat del benestar enfortit, i no afeblit... més polítiques actives, nova política dels usos del temps, inversió en recerca i en I+D, qualitat educativa, reactivacio de la cultura i de la creativitat artística, urbamisme harmònic, autònoms i emprenedors/es amb millors prestacions i ajuts, ciutadania digital estesa a l'abast de tothom...